Telefon numaranızı bırakın,
ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Adınız Soyadınız :
Telefon Numaranız :
sizi arayalım
Endüstriyel Tasarım Tescili nedir?
 
Tasarım bir ürünün tümü bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku malzeme, esneklik gibi insan duyguları ile algılanan çeşitli unsur, yada özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

Endüstriyel Tasarım hakkının koruma kapsamı nedir?

Tescilli bir tasarımın hak ve yetkileri sadece tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaç ile kullanamaz veya bu amaçlarda elde bulunduramaz.

Tasarımcılar forumu “Dexigner ” grubunda tasarım şu şekilde tarif edilmektedir.

Design sözcüğü Latince kökenli ‘designare’den türemiştir; anlamı ‘bir şeye işaret etmektir.

Etimolojik anlamda, uzakta olan bir şey işaret edilebilir; piktoral anlamda ‘de-sign’ birden fazla şeyin olduğu ortamda, yalnızca tek bir şeyi işaret edebilir.

Ruhani anlamda ise ‘aklın gözü’ betimlemesiyle; sözcüğün yoğun bir arınmadan geçtiği hissedilir.
Tasarlamak sözcüğü ile de; işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, damga vurmak, özgün olmak, biricik ve tek olmak, belirginleştirmek, ayrıştırmak eylemleri vurgulanıyor.”

Yine tasarımcıların buluşma noktalarından ARKITERA’da “Sizce tasarım nedir?” sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilmiştir:

En estetik, biçimi en olmadık malzemeyle bütünleştirmek. Yalın,basit ama zekice oyunlar oynamak…

Başkasının ASLA sahip olamayacağı “her şey” dir.

Zamana dair ifade denilen içerik ve anlam etkinliklerinden gündelik olana en yakın duran kavrama ve üretim
becerisi

Belirli veya belirlenebilir bir soruna yönelik orijinal çözümler üretme sürecidir tasarım.
Tasarım nesnel çevreyi kendi gereksinimlerine uyarlama sürecidir…
Tasarım üzerinde düşünülüp fikir üretilen şeydir. yani çok geniş bir kavramdır. Bunu mimari tasarımı düşünerek ve hatta mimari egolarımızı yücelterek tanımlamak hatalıdır bence.

Le Corbusier’in o zamana kadar denenmemiş bir şeyi hayata geçirmesi de tasarımdır. Hiç okumamış bir esnafın raflara satacağı malzemeleri dizerken yaptığı şey de tasarımdır.

Zaten o yüzden insanlar mimarın yaptığı işleri kendilerinin de yapabileceğini düşünürler.

Daha çok mimarların rağbet ettiği bir forumda tasarımla ilgili bu tanımlar yapılmaktadır. Kuşkusuz farklı alanlarda çalışan tasarımcıların görüşleri alındığında çok daha farklı tasarım tanımları ortaya çıkacaktır.

Ancak sonsuz çeşitlemeye varabilecek tasarım tanımlarının ortak notası orijinallik ve yaratıcılığın yanında yeniyi arama yeniyi bulma yolunda gösterilen çaba olarak görünmektedir.

Günlük hayatta tasarım kelimesine pek çok anlam yüklendiği gibi bazen tasarım kavramının içinin boşaltıldığına da tanık olmaktayız. Endüstriyel tasarım ise 554 sayılı KHK da yapılan tanım uyarınca günlük hayattaki tasarımı hem kapsamakta ancak aynı zamanda kapsamını sınırlamaktadır.

Tasarlama faaliyetinin sonucu olan her şeyin endüstriyel tasarım olarak korunması mümkün değildir. Bu sadece bir tasarımın genel ahlaka veya kamu düzenine aykırı olması ile açıklanamaz. Tasarım her şeyden önce görsel bir tatmin sağlamalıdır. Göze hitap etmeyen, görsel olarak anlatılamayan bir tasarımın endüstriyel tasarım olarak tanımlanması mümkün değildir. Yine sadece teknik unsurlar ihtiva eden bir tasarım genel anlamda tasarım olmakla beraber endüstriyel tasarım korumasına kavuşamayacaktır. 554 sayılı KHK tasarımın yenlik ve ayırt edicilik taşıması gerektiğini yani yaratıcılık ürünü olması gerektiğini vazederken tasarımın insan duyuları ile algılanması gereğini ortaya koymaktadır.
ISO 14001:2015 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 14001 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?ISO 14001 çevre yönetim sistemi içinde yaşadığımız çevreye, doğaya etkilerimizi ele alan koruma amaçlı yönetim sistemidir.ISO 14001 BELGESIISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ürün ve hizmetlerden oluşan faaliyet alanınızdaki işlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altına alarak çevrenize zarar vermeden katkılar sağlamanız amacıyla geliştirilmiş kalite yönetim standardıdır.Çevreci firma olabilmek amacıyla gayret gösteren firma sayısı her geçen gün artmaktadır. ISO 14001 sadece ticari ve yasal zorunluluklarla değil, sosyal sorumluluk kapsamında da kendisini ispatlamak isteyen kuruluşlara yol gösterir.ISO bu amaçla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulamaya koymuştur. ISO 14001 standardı uygulandığında ticari engellemelere veya yasal mevzuat yapısını sekteye uğratmadan işletmenin çevresel faaliyetlerini düzenler.Çevrenin korunması ve kirlenmesinin engellenmesi ISO 14001 belgesiyle amaçlanan hedeftir.ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Devamı »

bloglar

ISO 14001:2015 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
GMP Belgesi
CE BELGESİ
ISO 14001: 2015 öncesi beş aşamalı çevre yönetim sistemi
BEYSU Büyükşehir kalitesi ile büyüyecek
ISO 27001 Belgelendirme Temel ve Diğer Önemli Standartlar
Kırşehir Aeü'de ISO:27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
İZAYDAŞ, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazandı