Telefon numaranızı bırakın,
ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Adınız Soyadınız :
Telefon Numaranız :
sizi arayalım
ISO 14001 Kalite Belgesi Ne İşe Yarar
Çevre Yönetim Sistemi standartları, yani ISO 14000 serisi standartlar, oldukça geniş bir aile oluşturmaktadır

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri - Özellikler ve Kullanım Kılavuzu
ISO 14004 Çevre Yönetim Sistemleri - Çevre Yönetim Prensipleri Kılavuzu - Sistemler ve Destekleyici Teknikler
ISO 14010 Çevre Denetim Kılavuzu - Çevre İle İlgili Denetimin Genel Prensipleri
ISO 14011 Çevre Denetim Kılavuzu - Denetim Usulü
ISO 14012 Çevre Denetçilerinin Haiz Olması Gereken Özellikler
ISO 14020 Çevre İle İlgili Etiketlemenin Temel Prensipleri
ISO 14021 Çevre İle İlgili Etiketleme - Çevre İle İlgili İddiaların Özbeyanı - Terimler ve Tarifler
ISO 14040 Hayat Boyu Değerlendirme (HBD) - Genel Prensipler ve Uygulamalar
ISO 14060 Mamullerin Çevre Veçhelerinin Mamul Standartlarına Dahil Edilmesiyle İlgili Kılavuz
Bu kadar standardın varlığı, Çevre Yönetim Sistemi konusunun ciddiyetini ortaya koymaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarında atılacak ilk adım, bütün kalite sistemlerinde olduğu gibi, Üst Yönetim’in bu çalışmaya inanması, bu çalışmayı desteklemesi ve karar vermesidir. Arkasından kuruluş için bir çevre politikası oluşturmaktır. Üst Yönetim, bir taahhüde girmiş olmaktadır. Çevre politikası, kuruluşun faaliyetleri sırasındaki çevresel etkileri ve boyutlarını nasıl değerlendirdiğini ve yönettiğini açıklayan yazılı bir taahhüttür. Bu nedenle çevre taahhüdü gerçekçi, açık ve net olmalıdır. Kuruluşun bu konudaki güçlü yönlerini vurgulamalı, güçsüz yönlerini ise düzeltmeye yönelik olmalıdır.

Neticede yeryüzündeki kaynaklar sonsuz değildir. Üretim faaliyetleri, çeşitli yollardan çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu etkiler üstelik yerel ve bölgesel nitelikte değil, küresel nitelik kazanmaya başlamıştır ve bu durum bütün ülkeler, ulusal ve uluslararası çeşitli organizasyonlar tarafından kabul edilmiş bir gerçektir.

Çevre koşullarının ve doğal yapının korunabilmesi amacı ile ortaya çıkan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, bir yandan çevre ile ilgili risklerin ve fırsatların daha verimli şekilde yönetilmesine olanak sağlarken, diğer yandan da özellikle sanayi kuruluşlarının faaliyetleri yüzünden çevreye verdikleri zararları en düşük seviyeye indirmeye, enerji ve hammadde tüketimini mümkün olduğunca sınırlamaya çalışmaktadır.

Bu açıklamalar ISO 14001 Belgesi’nin ne işe yaradığını ortaya koymaktadır. Bu belge sayesinde, etkin bir çevre yönetim sistemi kurularak, kuruluşun çevresel etkileri düşürülmüş olmakta ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile çevre kollanmaktadır. Bu sistemin temelinde, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı bulunduğundan, bu sisteme entegre edilmesi çok kolaydır. ISO 14001 Belgesi, bütün dünyada geçerli olan ve kuruluşa itibar kazandıran bir belgedir.

Ülkemizde faaliyet gösteren Devir Patent  belgelendirme kuruluşu, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. ISO 14001 Belgesi’nin ne olduğu ve bu belgenin ne işe yaradığı konularında tereddüt edilen noktalar varsa, bu arada ISO 14001 Belgesi almak ihtiyacı duyuluyorsa, Devir Patent belgelendirme kuruluşu, konularında uzman ve deneyimli yönetici ve çalışanları ile her konuda hizmet vermeye hazırdır.
ISO 14001:2015 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 14001 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?ISO 14001 çevre yönetim sistemi içinde yaşadığımız çevreye, doğaya etkilerimizi ele alan koruma amaçlı yönetim sistemidir.ISO 14001 BELGESIISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ürün ve hizmetlerden oluşan faaliyet alanınızdaki işlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altına alarak çevrenize zarar vermeden katkılar sağlamanız amacıyla geliştirilmiş kalite yönetim standardıdır.Çevreci firma olabilmek amacıyla gayret gösteren firma sayısı her geçen gün artmaktadır. ISO 14001 sadece ticari ve yasal zorunluluklarla değil, sosyal sorumluluk kapsamında da kendisini ispatlamak isteyen kuruluşlara yol gösterir.ISO bu amaçla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulamaya koymuştur. ISO 14001 standardı uygulandığında ticari engellemelere veya yasal mevzuat yapısını sekteye uğratmadan işletmenin çevresel faaliyetlerini düzenler.Çevrenin korunması ve kirlenmesinin engellenmesi ISO 14001 belgesiyle amaçlanan hedeftir.ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Devamı »

bloglar

ISO 14001:2015 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
GMP Belgesi
CE BELGESİ
ISO 14001: 2015 öncesi beş aşamalı çevre yönetim sistemi
BEYSU Büyükşehir kalitesi ile büyüyecek
ISO 27001 Belgelendirme Temel ve Diğer Önemli Standartlar
Kırşehir Aeü'de ISO:27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
İZAYDAŞ, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazandı