Telefon numaranızı bırakın,
ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Adınız Soyadınız :
Telefon Numaranız :
sizi arayalım
Patent Tescili
Sınai ve Fikri haklar söz konusu olduğunda, en çok kullanılan diğer bir kelime “Patent” olabilir. 
Fikirlerin, sloganların, jest ve mimiklerin dahi patentini almak mümkünüdür. 
 
Tüm bunların ötesinde her şeyin patentinin alınması da mümkün değildir, bazen gereklilik de yoktur. 
Devir Patent sizlere Patent Tescil konusunda da yardımcı, yol gösterici, sizi destekleyici hizmet sunarak yoluna devam etmektedir.
 
Patentle ilgili diğer bir yanılgı da patent konusu yapılacak “buluşun” mutlakla dünyayı yerinden oynatacak derecede büyük bir buluş olması gerektiğidir. 
Patentlenecek ürünler söz konusu olduğunda akla sinema makinesi, sıtma ilacı, telefon, telgraf, televizyon, radyo, jet motoru vs. gibi dünyayı değiştirmiş buluşlar düşünülmektedir. 
Oysa patent konusu buluşun dünyayı yerinden oynatması gerekmediği gibi usuller üzerinde de patent almak mümkündür. 
 
Ceset mumyalama yönteminden vidaya, ataçtan yeni çimento hazırlama yöntemine kadar önemli önemsiz her tür yenilik barındıran ve patent verilme şartını karşılayan ürün ve usule patent verilmesi mümkündür.
Patent, basit bir sözsüz anlaşmaya dayanmaktadır. Patent sisteminin etkin olmadığı yahut uygulanmadığı dönemlerde (1995 öncesi Türkiye) yapılan buluşlar ticari sır kavramı ve haksız rekabet hükümlerine göre korunmakta idi. Sözsüz anlaşmadan kastedilen şudur:
Buluşu yapan (genel anlamda yeniliği yapan), devletten koruma talep etmektedir. 
 
Korumayı vaad eden devlet ise koruma karşılığında neyi koruması gerektiğinin açıklanmasını şart koşmaktadır. 
Şu halde patentin ana mantığı ortaya konulan yeniliğin ifşa edilmesi ve bunun karşısında koruma kalkanının edinilmesidir. 
Devlet içeriği belli olmayan, yeterince açık olmayan bir patenti korumayacaktır. Bunun yanı sıra korumanın sağlanabilmesi için korunması talep edilen buluşun gerçekten yeni ve tekniğin bilinen durumunu aşması aynı zamanda sanayie uygulanabilir nitelikte olmasıdır.
Devletin koruma vaadinin gerçekleşmesi ile patent korumasına kavuşan ürün veya usul münhasıran patent hakkı sahibine ait olmaktadır. Devlet koruma vaadinin içine hukuki ve cezai yaptırımları katmış ve patent hakkının ihlal edilmesi hem tazminat gerektiren bir fiil hem de ceza gerektiren bir suç haline gelmiştir.
Rumi 10 Mart 1296, Hicri 1297 tarihinde kabul edilmiş bulunan İhtira Beratı Nizamnamesinde gayet veciz bir şekilde patent hakkı ihlalinin cezayı gerektirdiği şu şekilde ifade edilmektedir.
 
“Madde 43 – Her kim aharın ihtiraı olan beratlı bir şeyi imal veya beratın mebni aleyhi olan vesaiti istimal ile berat sahibinin hukukunu ihlal eyler ise taklit cünhasıyla müttehem olur ve bu cünha ile mahkum olanlardan beş Osmanlı altından yüz altına kadar cezayı nakdi alınır.” Nizamnamenin çıktığı 1879 yılında ilk kez tedavüle çıkarılan ve Osmanlı Altını adını alan para biriminin 100 Kuruşa denk geldiği düşünülürse 500 kuruşluk bir cezanın fazla caydırıcı olmadığı görülecektir.
1879 dan bugüne pek çok değişmiş ancak patent haklarının korunması için düzenleme yapılması için 1995 yılına kadar beklenmiştir. 1995 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğundan kalan bu nizamname yürürlükte kalmaya devam etmiştir.
Bugünkü mevzuatımı dünya ile hemen hemen aynı prensiplere göre düzenlenmiş ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bazı hususlarda Türkiye’nin gösterdiği gelişimi aşan düzenlemeler yapılmış olsa da Patent haklarının korunmasına ilişkin mevzuatımızın yeterince çağdaş olduğu söylenebilir.
Devir Patent olarak dosyanız uzman mühendislerimiz tarafından hazırlanır ve başvuruya uygun hale getirilir.

Devir Patent Tescil Ofisi.
#patenthaber #markatescili #patent #patenttescili #tasarımtescili #devirpatent
ISO 14001:2015 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 14001 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?ISO 14001 çevre yönetim sistemi içinde yaşadığımız çevreye, doğaya etkilerimizi ele alan koruma amaçlı yönetim sistemidir.ISO 14001 BELGESIISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ürün ve hizmetlerden oluşan faaliyet alanınızdaki işlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altına alarak çevrenize zarar vermeden katkılar sağlamanız amacıyla geliştirilmiş kalite yönetim standardıdır.Çevreci firma olabilmek amacıyla gayret gösteren firma sayısı her geçen gün artmaktadır. ISO 14001 sadece ticari ve yasal zorunluluklarla değil, sosyal sorumluluk kapsamında da kendisini ispatlamak isteyen kuruluşlara yol gösterir.ISO bu amaçla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulamaya koymuştur. ISO 14001 standardı uygulandığında ticari engellemelere veya yasal mevzuat yapısını sekteye uğratmadan işletmenin çevresel faaliyetlerini düzenler.Çevrenin korunması ve kirlenmesinin engellenmesi ISO 14001 belgesiyle amaçlanan hedeftir.ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Devamı »

bloglar

ISO 14001:2015 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
GMP Belgesi
CE BELGESİ
ISO 14001: 2015 öncesi beş aşamalı çevre yönetim sistemi
BEYSU Büyükşehir kalitesi ile büyüyecek
ISO 27001 Belgelendirme Temel ve Diğer Önemli Standartlar
Kırşehir Aeü'de ISO:27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
İZAYDAŞ, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazandı