Telefon numaranızı bırakın,
ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Adınız Soyadınız :
Telefon Numaranız :
sizi arayalım
Sınai Mülkiyet Teşvikleri
TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı

TPE ile TÜBİTAK işbirliğinde 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe konan yeni destek programıdır.
Amaç
Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının arttırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının arttırılması
Kapsam
Ulusal Patent Başvuruları;
Daha önce TÜBİTAK 1008 Programından yararlanmamış tüm ulusal patent başvuruları için verilir.
Araştırma raporu, inceleme raporu ve vekil destekleri ile tescil ödüllerini kapsar.
Uluslararası Patent Başvuruları;
Daha önce TÜBİTAK 1008 Programından yararlanmamış uluslararası patent başvuruları (EPO, WIPO, JPO veya USPTO nezdinde yapılan patent başvuruları) için verilir.
Uluslararası patent başvuru ve inceleme raporu destekleri ile tescil ödülünü kapsar.
Kimler Yararlanabilir

Tüm T.C. vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu uygulama esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler. Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamazlar.
Destek Miktarlari
Ulusal Patent Başvuruları;
Ulusal Araştırma Raporu Desteği (rapor TPE veya Rus Ofisi tarafından düzenlendiyse ilgili ücretin tamamı; rapor diğer ofislerden biri tarafından düzenlendiyse ilgili ücretin 600 €'luk kısmı)
Ulusal İnceleme Raporu Desteği (rapor TPE veya Rus Ofisi tarafından düzenlendiyse ilgili ücretin tamamı; rapor diğer ofislerden biri tarafından düzenlendiyse ilgili ücretin 600 €'luk kısmı)
Vekil desteği (başvurunun patent vekili aracılığıyla yapılması ve yürütülmesi durumunda vekile verilecek 250 TL)
Ulusal Tescil Ödülü (ulusal patent başvurusunun, incelemeli patent belgesi alması durumunda başvuru sahibine verilecek 3,000 TL)
Ulusal Tescil Vekil Ödülü (tescil süreci patent vekili aracılığıyla yürütülen ulusal patent başvurusunun, incelemeli patent belgesi alması durumunda vekile verilecek 2,000 TL)
Uluslararası Patent Başvuruları;

Uluslararası Patent Başvuru Desteği (EPO, JPO ve USPTO nezdinde yapılan başvurular için 4,000 TL; WIPO nezdinde yapılan başvurular için 2,000 CHF)
Uluslararası İnceleme Raporu Desteği (JPO nezdinde yapılan başvurular için 10,000 TL; EPO, USPTO ve PCT üyesi diğer ülkelere yapılan başvurular için 5,000 TL)
Uluslararası Tescil Ödülü (EPO, JPO veya USPTO nezdinde patent belgesi alınması durumunda başvuru sahibine verilecek 10,000 TL)
Tüm destekler hibe olarak verilecektir.

Teşvik Başvurusu

Yukarıda belirtilen 1a ve 1b destekleri (ulusal araştırma ve inceleme raporu destekleri) için;
TPE’nin Çevrimiçi Evrak Sistemi (ÇES) (https://online.turkpatent.gov.tr/CES/) üzerinden teşvik başvurusu yapılır.

Yukarıda belirtilen 1c, 1d, 1e, 2a, 2b ve 2c destekleri için;
TÜBİTAK’a teşvik başvurusu yapılır.

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Tunus Cad. No: 80 06100 Kavaklıdere/Ankara
Tel: 0312 468 53 00 / 2711
E-posta: teydeb@tubitak.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi
http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1602-tubitak-patent-destek-programi www.devirpatent.com
TÜBİTAK 1008 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
TPE ile TÜBİTAK işbirliğinde 21.09.2006 - 15.11.2013 tarihleri arasında yürütülen eski destek programıdır.
Amaç
Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması

Kapsam

1. Aşama: Ulusal Patent Başvuruları;

Patent Başvuru Tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmalıdır.
Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları kapsar.
2. Aşama: Uluslararası (PCT) veya Bölgesel (EP) Patent Başvuruları (ilk başvuru aşaması);

Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmalıdır.
Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurusu esnasında yapılan ilk harcamayı (başvuru ücreti, araştırma raporu ücreti, vs.) kapsar.
3. Aşama: Üçlü (triadic) Patent Başvuruları (araştırma raporu sonrası);

Ulusal aşamada tescile bağlanmamış veya patenti onaylanmamış olmalıdır. (başvuru tarihi sınırı yok)
Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları (inceleme raporu düzenletme, ulusal faza giriş vb. ücretleri) kapsar.
Geri ödemeli
Kimler Yararlanabilir

Tüm T.C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

Destek Miktari ve Sekli

1. Aşama: Ulusal Patent Başvuruları için;

TPE hesabına 3,000 TL, geri ödemesiz
Başvuru sahibi hesabına 450 TL, geri ödemesiz (ulusal patent başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa)
2. Aşama: Uluslararası veya bölgesel patent başvurularının ilk aşamasındaki ücretler için;

Başvuru sahibi hesabına 3,000 TL, geri ödemesiz
Başvuru sahibi hesabına 450 TL, geri ödemesiz (uluslararası/bölgesel patent başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa)
3. Aşama: Üçlü (triadic) patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için;

Başvuru sahibi hesabına, talep doğrultusunda Jüri tarafından belirlenecek miktarda, geri ödemeli
Teşvik Başvurusu

TPE ile TÜBİTAK işbirliğinde 21.09.2006 - 15.11.2013 tarihleri arasında yürütülen bu destek programı kapsamında yeni teşvik başvuruları alınmamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1008-patent-basvurusu-tesvik-ve-destekleme-programi www.devirpatent.com

Devir Patent Tescil Ofisi.
ISO 14001:2015 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 14001 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?ISO 14001 çevre yönetim sistemi içinde yaşadığımız çevreye, doğaya etkilerimizi ele alan koruma amaçlı yönetim sistemidir.ISO 14001 BELGESIISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ürün ve hizmetlerden oluşan faaliyet alanınızdaki işlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altına alarak çevrenize zarar vermeden katkılar sağlamanız amacıyla geliştirilmiş kalite yönetim standardıdır.Çevreci firma olabilmek amacıyla gayret gösteren firma sayısı her geçen gün artmaktadır. ISO 14001 sadece ticari ve yasal zorunluluklarla değil, sosyal sorumluluk kapsamında da kendisini ispatlamak isteyen kuruluşlara yol gösterir.ISO bu amaçla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulamaya koymuştur. ISO 14001 standardı uygulandığında ticari engellemelere veya yasal mevzuat yapısını sekteye uğratmadan işletmenin çevresel faaliyetlerini düzenler.Çevrenin korunması ve kirlenmesinin engellenmesi ISO 14001 belgesiyle amaçlanan hedeftir.ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Devamı »

bloglar

ISO 14001:2015 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
GMP Belgesi
CE BELGESİ
ISO 14001: 2015 öncesi beş aşamalı çevre yönetim sistemi
BEYSU Büyükşehir kalitesi ile büyüyecek
ISO 27001 Belgelendirme Temel ve Diğer Önemli Standartlar
Kırşehir Aeü'de ISO:27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
İZAYDAŞ, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazandı