Telefon numaranızı bırakın,
ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Adınız Soyadınız :
Telefon Numaranız :
sizi arayalım
TSEK Kritere Uygunluk Belgesi Nedir?
 T.S.E.K (Kritere Uygunluk Belgesi); Türkiye’de standardı olmayan hususlarda, mamullerle alakalı milletler arası standartlar, diğer ülkelerin milli standartları, Türk Standartları ve teorik literatür temel alınarak yapılır.Türk Standartları Enstitüsü kesimince kabul gören değerlere uygunluğunu, Kalite Faktörünü belirten ve imzalanan sözleşme ile T.S.E.K markası kullanma hakkı tanınarak firma ismine hazırlanan ve üzerinde T.S.E.K logosu kullanılacak mamullerin;cinsi, ticari markası, tipi, sınıfı  ve türünü gösteren ve devamlılık süresi bir sene olan belgeye denilir.
 
     T.S.E.K Markası; üzerine veya ambalajına konulduğu mamullerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul gören Kalite değerlerine , faktörlerine  uygun olarak üretilen, piyasaya arz edildiklerini belirten ve aktedilen anlaşma kapsamında uygulanan, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye uygun dört değişik tipte onaylanan  monogramlara denilir.
        Türk Standartları Enstitüsü‘ne gerçekleşen başvurular analiz edilip ve uygun görülürse üretim alanında inceleme yapılmak üzere heyet yetkilendirilir.İnceleme heyeti, üretim sahasında;ekipman,personel , tesis ve kalite ağı yönünden inceleme gerçekleştirir.İnceleme sonucunda şirketin yeterli olması halinde, örnek alınır, alakalı Kalite Faktörlerine göre örnekler deney ve muayenelere tabi tutulur.Üretim alanı Analiz Raporu ile Deney ve Muayene Raporları Enstitü’nün Belgelendirme Komisyonunca görüşülüp sonuca bağlanır.
      T.S.E.K markasını kullanılmasına karar verilmiş ise, şirket  ile Enstitü arasında noter eşliğinde  T.S.E.K Markası Kullanma Anlaşması imzalanır.Şirkete, ürünlerinin Kalite Faktörlerine uygun olduğunu belirten  T.S.E.K belgesi verilir.
     Şirkete yapılan analizle alakalı şekilde; inceleme, maktu belge ile  deney ve muayene  ücretleri işletilerek alakalı ücret, müracaat aşamasında alınan avans ücretinden tahsis edilir.T.S.E.K belgesine sahip şirketler her sene ocak ayında, bir önceki seneye ait T.S.E.K markalı sattığı mamulün brüt satış tutarını Enstitü’ye iletir.Bu tutar üzerinden T.S.E.K Marka Kullanma Ücret Çizelgesine uygun (her sene tekrar belirlenmektedir) tahakkuk edecek faturayı Enstitü’ye ödemekle sorumlu olacaktır. 

Devir Patent Belgelendirme Ofisi.
ISO 14001:2015 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 14001 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?ISO 14001 çevre yönetim sistemi içinde yaşadığımız çevreye, doğaya etkilerimizi ele alan koruma amaçlı yönetim sistemidir.ISO 14001 BELGESIISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ürün ve hizmetlerden oluşan faaliyet alanınızdaki işlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altına alarak çevrenize zarar vermeden katkılar sağlamanız amacıyla geliştirilmiş kalite yönetim standardıdır.Çevreci firma olabilmek amacıyla gayret gösteren firma sayısı her geçen gün artmaktadır. ISO 14001 sadece ticari ve yasal zorunluluklarla değil, sosyal sorumluluk kapsamında da kendisini ispatlamak isteyen kuruluşlara yol gösterir.ISO bu amaçla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulamaya koymuştur. ISO 14001 standardı uygulandığında ticari engellemelere veya yasal mevzuat yapısını sekteye uğratmadan işletmenin çevresel faaliyetlerini düzenler.Çevrenin korunması ve kirlenmesinin engellenmesi ISO 14001 belgesiyle amaçlanan hedeftir.ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Devamı »

bloglar

ISO 14001:2015 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
GMP Belgesi
CE BELGESİ
ISO 14001: 2015 öncesi beş aşamalı çevre yönetim sistemi
BEYSU Büyükşehir kalitesi ile büyüyecek
ISO 27001 Belgelendirme Temel ve Diğer Önemli Standartlar
Kırşehir Aeü'de ISO:27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
İZAYDAŞ, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazandı