Telefon numaranızı bırakın,
ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Adınız Soyadınız :
Telefon Numaranız :
sizi arayalım
TSEK Kritere Uygunluk Belgesi Nedir?
 T.S.E.K (Kritere Uygunluk Belgesi); Türkiye’de standardı olmayan hususlarda, mamullerle alakalı milletler arası standartlar, diğer ülkelerin milli standartları, Türk Standartları ve teorik literatür temel alınarak yapılır.Türk Standartları Enstitüsü kesimince kabul gören değerlere uygunluğunu, Kalite Faktörünü belirten ve imzalanan sözleşme ile T.S.E.K markası kullanma hakkı tanınarak firma ismine hazırlanan ve üzerinde T.S.E.K logosu kullanılacak mamullerin;cinsi, ticari markası, tipi, sınıfı  ve türünü gösteren ve devamlılık süresi bir sene olan belgeye denilir.
 
     T.S.E.K Markası; üzerine veya ambalajına konulduğu mamullerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul gören Kalite değerlerine , faktörlerine  uygun olarak üretilen, piyasaya arz edildiklerini belirten ve aktedilen anlaşma kapsamında uygulanan, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye uygun dört değişik tipte onaylanan  monogramlara denilir.
        Türk Standartları Enstitüsü‘ne gerçekleşen başvurular analiz edilip ve uygun görülürse üretim alanında inceleme yapılmak üzere heyet yetkilendirilir.İnceleme heyeti, üretim sahasında;ekipman,personel , tesis ve kalite ağı yönünden inceleme gerçekleştirir.İnceleme sonucunda şirketin yeterli olması halinde, örnek alınır, alakalı Kalite Faktörlerine göre örnekler deney ve muayenelere tabi tutulur.Üretim alanı Analiz Raporu ile Deney ve Muayene Raporları Enstitü’nün Belgelendirme Komisyonunca görüşülüp sonuca bağlanır.
      T.S.E.K markasını kullanılmasına karar verilmiş ise, şirket  ile Enstitü arasında noter eşliğinde  T.S.E.K Markası Kullanma Anlaşması imzalanır.Şirkete, ürünlerinin Kalite Faktörlerine uygun olduğunu belirten  T.S.E.K belgesi verilir.
     Şirkete yapılan analizle alakalı şekilde; inceleme, maktu belge ile  deney ve muayene  ücretleri işletilerek alakalı ücret, müracaat aşamasında alınan avans ücretinden tahsis edilir.T.S.E.K belgesine sahip şirketler her sene ocak ayında, bir önceki seneye ait T.S.E.K markalı sattığı mamulün brüt satış tutarını Enstitü’ye iletir.Bu tutar üzerinden T.S.E.K Marka Kullanma Ücret Çizelgesine uygun (her sene tekrar belirlenmektedir) tahakkuk edecek faturayı Enstitü’ye ödemekle sorumlu olacaktır. 

Devir Patent Belgelendirme Ofisi.
CE BELGESİ
CE belgesi Avrupa Birliği içinde veya dışında üretilen ürünlerin birlik içinde dolaşımı ve satışı için birliğin kullanımını zorunlu tuttuğu belgedir. Kolayca açıklamak gerekirse ürünlere CE işareti koyarak vize vermektir.CE işareti kısaca İngilizce ifade olarak anlamı, "Conformite European" kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş ve Türkçe, "Avrupa Standardlarına Uygunluk" manasına gelmektedir.CE belgesi  Avrupa kalite belgesidir. Avrupa’nın ithal ettiği ürünlerin sağlığa zararlı olup  olmadığı, kaliteye uygun olup olmadığının belgesidir. Avrupa pazarında ürünün yer almasını sağlar diyebiliriz.CE İŞARETİ TAŞIMASI ZORUNLU ÜRÜNLER NELERDİR?Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan bütün ürünlerde CE belgesi bulunmalıdır. Aşağıdaki listede CE işareti taşıması zorunlu ürünler sınıf listesi belirtilmiştir. Avrupa birliği ülkelerine yapılan ürün ihracatlarında 23 adet CE uygunluk işareti bulundurması zorunlu olan ürün kategorileri bulunmaktadır. Bu uygunluk işaretlerinin n
Devamı »

bloglar

CE BELGESİ
ISO 14001: 2015 öncesi beş aşamalı çevre yönetim sistemi
BEYSU Büyükşehir kalitesi ile büyüyecek
ISO 27001 Belgelendirme Temel ve Diğer Önemli Standartlar
Kırşehir Aeü'de ISO:27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
İZAYDAŞ, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazandı
Bakırköy Belediyesi, ISO-27001-2017 bilgi güvenliği sertifikasını yeniden aldı
Altınordu Belediyesi personelleri 14001 Çevre Yönetim Standardını kapsayan eğitim aldı.