Telefon numaranızı bırakın,
ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Adınız Soyadınız :
Telefon Numaranız :
sizi arayalım
Yurtdışı Patent ( Uluslar Arası Patent PCT )
Yurtdışı Patent ( Uluslar Arası Patent PCT )

Türkiye'de alınan bir Patent veya Faydalı Model Belgesi ile sağlanan koruma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Söz konusu buluşun diğer ülkelerde de korunması için, koruma istenen ülkelerde de Patent veya Faydalı Model Belgesi alınması için başvuru yapılması gerekmektedir.

Faydalı Model koruması olmayan ülkelerde Türkiye'deki faydalı model başvurusuna dayalı olarak patent başvurusu yapılabilir.

Türkiye'de yapılan başvurunun, başvuru tarihinden itibaren 12 AY içerisinde Paris Sözleşmesi'ne üye diğer ülkelere de başvuru yapılması ve bu başvuru sırasında RÜÇHAN HAKKI talep edilmesi halinde, Türkiye'deki başvuru tarihi ile diğer ülkelere yapılan başvuru tarihi arasında üçüncü kişilerin aynı buluş için yapacakları başvurular ve alacakları patent belgeleri hükümsüz sayılır. 

Uluslararası Patent Başvuruları ,Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında yapılmaktadır.(PCT)

PCT Kapsamında yapılan uluslararası patent başvurularının organizasyonu (WIPO) Dünya Fikri Haklar Örgütü tarafından yürütülmektedir. PCT'nin amacı aynı buluşun korunması için dünya ölçüsünde yapılan patent başvurularının ve bu buluşların incelenmesinin ortaya çıkarmış oldukları zorlukları gidermektedir.Yani tek bir uluslararası patent başvuru ile,PCT anlaşmasına taraf 123 ülkede aynı anda patent başvurusu yapılması ve patent verilmesi aşamasına getirilmesini sağlayan bir başvuru sistemidir..

Aynı buluş için her birlik devletinde ,başka bir resmi dilde ,başka şekil şartlarına bağlı patent başvurusunda bulunmanın ve yine koruma konusunda öngörülen farklı maddi koşulların aranmasının doğuracağı sakıncaların giderilmesi sağlamaktadır.Genellikle 30 aylık bir süreci kapsamaktadır.

PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (PCT)

Birden fazla ülkede buluşlarını koruma altına almak isteyen, buluş sahipleri Türkiye'nin 01 Ocak 1996 tarihinde taraf olduğu Patent İşbirliği Anlaşması (PCT-Patent Cooperation Treaty) kapsamında Ağustos-2002 tarihi itibariyle 115 ülkenin tamamında veya seçecekleri ülkelerde patentleri koruma altına alabilirler.

Başvurunun ardından uluslararası araştırma  aşaması başlamaktadır. Uluslararası araştırma raporu başvuru sahibinin, başvurusunu geri çekip çekmemesi hususunda karar vermesini sağlamak üzere başvuru sahibine gönderilir. Eğer başvuru geri çekilmez ise, başvuru Uluslararası Araştırma Rapor ile birlikte WIPO tarafından yayımlanır ve koruma istenilen ülkelerin patent ofislerine gönderilir.

PCT sistemi, birden fazla ülkeye yapılacak patent başvurularının dosyalama işlemlerini kolaylaştırmak ve YENİLİK ARAŞTIRMALARI'nın (istenirse de ön inceleme raporunun) tek merkezden yapılarak tescil kararının ilgili ülke tarafından verilmesini sağlamaktadır.

iş birliği Antlaşmasının patent başvurusu yapacak kişiler açısından yararı her bir ülkeye tek tek yapılacak başvurulardaki, başvuru yapma, vekil atama, çeviri yapma ve ücret ödeme gibi konulardaki sürelerin sekiz ile on sekiz ay uzatabilmesidir.

iş birliği Antlaşması ile ulusal patent ofislerinin yükü azaltılmaktadır. Uluslararası başvurular uluslararası araştırma raporu ile birlikte yayınlandığı için,ilgilenen kişilerin bilgilendirilmesini sağlanmakta ve bu başvuruların konusu buluşların patent verilebilirlik kriterleri açısından değerlendirilmesi,üçüncü kişiler tarafından da sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir.

PCT işlemleri uluslararası ve ulusal olmak üzere iki safhadan oluşmaktadır.

Uluslararası Safhada; Uluslararası başvurunun dosyalanması, uluslararası araştırma raporunun hazırlanması ve uluslararası yayını içeren 1.kısım ve isteğe bağlı ön inceleme raporunun hazırlanması işlemini kapsayan 2.kısımdan oluşmaktadır.

Başvuru sahibi başvurusunun uluslararası safhanın 2.kısmını içeren ön incelemeye tabi tutulmasını talep edip etmeme hakkına sahiptir. Bu talep araştırma raporunun yayınlanmasıyla rüçhan tarihinden itibaren 19.ayın sona ermesinden önce yapılmalıdır.

Uluslararası ön-inceleme otoritesi tarafından yapılan ön incelemenin amacı; buluşun yeni olup olmadığı,ve sanayiye uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesidir.Bu rapor başvuru sahibine ve başvuru sahibinin seçtiği ülke ofislerine iletilir.

PCT başvurusu için gerekli evraklar uluslararası başvurunun dosyalandığı kabul ofisine verilir. Kabul ofisi dosyalama tarihini verir, başvuruyu şekli şartlara uygunluk açısından inceler ve başvurunun bir nüshasını WIPO bünyesinde PCT işlemlerini yürütmekle görevli Uluslararası Araştırma Otoritesine (Türkiye için Avrupa Patent Ofisidir) gönderir. Uluslararası Araştırma otoritesi tarafından araştırma raporu düzenlenerek, buluşa patent verilmesiine engel olabilecek nitelikte olan bütün dokümanlar belirlenebilir. Raporun başvuru sahibine gönderilmesiyle başvuru sahibi PCT 2.kısımda belirtilen şekilde uluslararası ön- inceleme için talepte bulunup bulunmamaya karar verir. Rüçhan tarihinden itibaren 18 ayın bitiminden sonra Uluslararası Büro,başvuruyu ve araştırma raporunu yayınlar.

Uluslararası safhayı ulusal safha izlemektedir. Başvuru sahibi,PCT başvurusunu seçtiği her ülkede bir vekil tayin ederek o ülkenin mevzuatına uygun bir şekilde ve PCT sürelerine uyarak bu ülkelerde patent başvurusunda bulunur.Bundan sonraki işlemler tamamen ulusal mevzuata gore yürütülür.

PCT nin 1.kısmındaki uluslararası safha için Kabul ofisine tek bir ücret ödenir.Bu ücrete;iletme ücreti,uluslararası araştırma ücreti ve uluslararası ücret(temel ücret +ülke tayin ücreti)dahildir.Beşten fazla ülke işaretlenmesi durumunda yalnızca ilk beş ülke için ülke tayin ücreti alınır.

PCT Sistemi , yabancı patent başvurularının dosyalanmasında avantaj sağlamakla kalmayıp, masrafları da önemli ölçüde azaltmakta ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin sanayicilerinin teknik bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır.

PCT ( Patent İşbirliği Antlaşması ) Üyesi Ülkeler
Devir Patent Tescil Ofisi
27 Ekim 2005 İtibariyle Toplam 128 Ülke 
Türkiye Cumhuriyeti, Almanya. Amerika Birleşik Devletleri, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya , Avusturya, Azerbaycan, Barbados, Belarus, Belçika, Belize, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık(İngiltere), Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Cezayir, Çad, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka Dominik, Ekvador, Ekvator Ginesi, Endonezya, Ermenistan, Estonya, Fas, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gabon Cumhuriyeti, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Biso Grenada, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kamerun, Kanada, Kazakistan, Kenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kırgızistan, Kolombiya, Komoros, Kongo, Kore Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kostarika, Küba, Lesoto, Letonya Cumhuriyeti, Liberya, Libya Arap Cumhuriyeti, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Madagaskar, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Malavi, Mali, Meksika, Merkezi Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Moğolistan Moldova Cumhuriyeti, Monako, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Nikaragua, Norveç, Özbekistan, Papua Yeni Gine, Polonya, Portekiz, Romanya, Rus Federasyonu, San Marino, Santa Lusia, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Seyşeller, Sırbistan - Karadağ, Singapur, Siyera Liyon, Slovakya, Slovenya, Srilanka, Sudan, Suriye Arap Cumhuriyeti, Swaziland, Tacikistan, Togo, Trinidad Ve Tobago, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Viyetnam, Yeni Zellanda, Yunanistan, Zambiya, Zimbabve

AVRUPA BİRLİĞİ PATENT BAŞVURUSU

Avrupa Patent Anlaşması, tek bir başvuru ile Avrupa Patent Anlaşmasına üye tüm ülkelerde aynı anda tescil alınmasını sağlamaktadır.

Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention-EPC) Nedir?

Avrupa patentlerinin tescil edilmesine ilişkin Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention-EPC), 5 Ekim 1973'de imzalanmış ve 7 Ekim 1977'de yürürlüğe girmiştir. Türkiye EPC?ye 1 Kasım 2000 tarihinde taraf olmuştur. Bu Sözleşme uyarınca kurulan Avrupa Patent Organizasyonu, yasama organı olan İdari Konsey ve yürütme organı olan Avrupa Patent Ofisi?nden (European Patent Office-EPO) oluşmaktadır.

EPC nin amacı, buluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin arttırılması, üye ülkelerin hepsinde geçerli bir patent verilmesi sistemi nin kurulması ve Avrupa ülkeleri arasında ortak bir Patenthukukunun oluşturulmasıdır. Tek bir başvuru ile Sözleşmeye üye ülkelerde geçerli bir patent koruması sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece, daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle bir patent koruması elde etmek mümkündür.

Avrupa Patenti Nedir?

Avrupa patenti, bir buluşun EPC?ye üye ülkelerde tek bir başvuru ve tescil prosedürü ile korunmasınısağlayan bir patenttir. Koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır.

Avrupa patenti başvurusu ile ilgili tüm işlemler (şekli inceleme, araştırma, yayın, inceleme, tescil kararı ve itiraz) Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından yürütülmektedir.

Başvurunun işlemleri EPO?da devam ederken, herhangi bir üye ülkede geçici koruma elde edebilmek için, başvuruya ait istemlerin o üye ülkenin resmi dilindeki çevirisinin üye ülkenin ulusal ofisine verilmesi gerekir. Bu tür bir geçici korumayı Türkiye?de elde etmek için sunulması gereken EP/100 formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuruya patent verilmesi kararının ilanından itibaren Avrupa patentinin bir üye ülkede geçerli olabilmesi için, patent fasikülünün o üye ülkenin resmi dilindeki çevirisinin üye ülkenin belirlediği süre içinde, üye ülkenin ilgili resmi kurumuna verilmesi gerekir. Bir Avrupa patentinin Türkiye?de geçerli olabilmesi için sunulması gereken EP/200 formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Tescil edilen bir Avrupa patentine, tescil kararının Avrupa Patent Bülteninde ilan edilmesinden itibaren dokuz aylık süre içinde itiraz edilebilir.

EPC nin 86 ncı maddesi uyarınca, üçüncü yıldan itibaren Avrupa patent başvurusunun geçerli olduğu yıllara ait yıllık ücretlerin başvuru sahibi tarafından doğrudan EPO ya ödenmesi gerekmektedir. Bu ödeme, Avrupa patentinin verildiğinin ilan edildiği yıl için son kez yapılmaktadır. Bundan sonraki ödemeler, EPC nin 141 inci maddesi uyarınca Avrupa patentinin geçerli olduğu ülkelerin ulusal ofislerine yapılması gerekmektedir.

Bir Avrupa patentinin 8 ülke için 10 yıl süreyle maliyeti ortalama 30.100 EUR dur.

1 Temmuz 2005 İtibariyle Toplam 31 Üye Ülke

Türkiye Cumhuriyeti, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,Danimarka Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Latviya, Lihtenştayn, Litvanya Lüksemburg, Macaristan, Monako, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan 

Üye Olmadıkları Halde Koruma Talep Edilebilecek Ülkeler

Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Sırbistan - Karadağ

Devir Patent Tescil Ofisi olarak patent dosyalarınız eksiksiz bir şekilde hazırlanmakta ve takip edilmektedir.

Devir Patent Tescil Ofisi.
#patenthaber #markatescili #patent #patenttescili #tasarımtescili #devirpatent
ISO 14001:2015 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 14001 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?ISO 14001 çevre yönetim sistemi içinde yaşadığımız çevreye, doğaya etkilerimizi ele alan koruma amaçlı yönetim sistemidir.ISO 14001 BELGESIISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ürün ve hizmetlerden oluşan faaliyet alanınızdaki işlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altına alarak çevrenize zarar vermeden katkılar sağlamanız amacıyla geliştirilmiş kalite yönetim standardıdır.Çevreci firma olabilmek amacıyla gayret gösteren firma sayısı her geçen gün artmaktadır. ISO 14001 sadece ticari ve yasal zorunluluklarla değil, sosyal sorumluluk kapsamında da kendisini ispatlamak isteyen kuruluşlara yol gösterir.ISO bu amaçla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulamaya koymuştur. ISO 14001 standardı uygulandığında ticari engellemelere veya yasal mevzuat yapısını sekteye uğratmadan işletmenin çevresel faaliyetlerini düzenler.Çevrenin korunması ve kirlenmesinin engellenmesi ISO 14001 belgesiyle amaçlanan hedeftir.ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Devamı »

bloglar

ISO 14001:2015 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
GMP Belgesi
CE BELGESİ
ISO 14001: 2015 öncesi beş aşamalı çevre yönetim sistemi
BEYSU Büyükşehir kalitesi ile büyüyecek
ISO 27001 Belgelendirme Temel ve Diğer Önemli Standartlar
Kırşehir Aeü'de ISO:27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
İZAYDAŞ, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazandı