Telefon numaranızı bırakın,
ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Adınız Soyadınız :
Telefon Numaranız :
sizi arayalım
Belge Teşvikleri

 

KOSGEB TARAFINDAN VERİLEN BELGELENDİRME DESTEKLERİ

 

 

 İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) 6.7.Çalışanına mesleki eğitim aldıran/MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasını sağlayan KOBİ’lerin, bu faaliyetlere ilişkin maliyetleri desteklenecektir tedbiri kapsamında KOSGEB KOBİ çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırılmasına ve 10.000 TL’ye kadar desteklenmelerine ilişkin bilgilendirme materyallerine aşağıda yer verilmiştir.

 

  KOBİ'ler İçin Belgelendirme (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Desteği

 

Programın Amacı ve Gerekçesi

 

· Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dâhil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,

 

· KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

 

· Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,

 

· KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

 

· KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

 

Başvuru Şekli

 

KOSGEB Genel Destek Programı Başvurusu yapmak isteyen KOBİ’ler, KOSGEB internet sitesi e-KOBİ bağlantısından (http://destek.kosgeb.gov.tr/) veri tabanına kayıt olmak suretiyle istenen işletme bilgilerinin sisteme girişi ile birlikte kullanıcı adı ve şifre oluşturma işlemlerini gerçekleştirirler.

 

Aynı adresten kayıtlı üye girişi yapan işletmeler bir sonraki ekranda sol üstte karşılarına çıkacak olan Genel Destek Başvurusunu tıklayarak başvuru işlemlerini başlatabilmektedir. Gerekli adımları tamamlayarak ilgili destek birimi başvuru formuna ulaşan işletmeler formun imzalı çıktısını bağlı bulunduğu KOSGEB Hizmet Merkezine  vererek başvurularını tamamlarlar. Ayrıca, sistemin kullanım kılavuzuna da http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7 adresinden ulaşılabilir.

 

KOSGEB veri tabanından yaptığınız ve henüz onaylanmamış destek başvurularını güncelleyebilir, silebilir, ödeme olurunuz ve başvuru formunuzu görüntüleyebilirsiniz. Başvurusu kabul edilen işletmelerden aynı adresten bir örneğine ulaşılabilecek olan bir taahhütname alınır. Taahhütnamenin kayda alındığı tarih KOSGEB tarafından programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

 

Programın Süresi

 

Programın süresi süreyi tamamlayan işletmelerin talebi üzerine kaydının yenilenebilmesi hususu saklı kalmak üzere işletme için 3(üç) yıldır.

 

Programın Kapsamı ve Başvuru Yapabilecek İşletmeler:

KOSGEB Genel Destek Programından yararlanmak isteyen işletmeler için ilk koşul KOSGEB veri tabanında yer almaktır. Program kapsamında 13 adet geri ödemesiz destek bulunmak üzere, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile ortak çalışma alanı oluşturan toplam 2 adet destek programı mevcuttur.

 

Bunlar; Eğitim Desteği ile Belgelendirme Desteğidir ve aşağıda ayrıntılandırılacaktır.

 

 

MADDE 7

 

“İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek, ilgili kurum/kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir. Daha önce herhangi bir konuda system belgesi almış olan işletmelere, aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz. Her bir belge için destek üst limiti 2.500 TL’yi aşamaz” bilgileri yer almaktadır. 

Genel Destek Programı 7. Maddenin (ı) fırkasında yer alan yukarıdaki bilgilere gore MYK tarafından yetkilendirilmiş ve öncesinde TÜRKAK personel belgelendirme akreditasyonunu tamamlamış Sınav ve Belgelendirme Kuruluşları tarafından verilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli personel çalıştıran işletmeler bu kapsamda Belgelendirme desteğinden yararlandırılabilmektedirler.

 

Destek Başvuruları, Değerlendirme, Onay ve Ödeme Koşulları

 

İşletme, her bir destek için uygulama esaslarında belirtilen esaslar dâhilinde KOSGEB Birimine başvuru yapar. KOSGEB Birimi gerekli değerlendirmeyi yapar ve değerlendirme sonucunu işletmeye bildirir.

İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunar. Destek ödemesi ile ilgili istisnai bir uygulama olacaksa bu durum programın uygulama esasında ayrıca belirtilir. KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesini yapar. İşletmenin programı tamamlamasından sonra, programın işletmeye etkisi ve sonucu KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.

 

 

(1) “Desteklenen Belge ve Sertifikalar Listesi (EK-7B)”nde yer verilen belge/sertifikalara ek olarak ön tanı merkezi ya da ofis açılışına ve/veya işletilmesine yönelik olarak temin edilmesi gereken belgelere ilişkin harcamaların desteklenmesi başvuruları, ilgili belgenin alınmasını müteakip sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından “Belgelendirme Desteği Başvuru Belgeleri (EK-7)” ile birlikte KEP ile incelemeci kuruluşa yapılır. 

 

(2) Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir. 

 

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri, 

b) Belgelendirme tetkik giderleri, 

c) Belge kullanım ücretleri, 

ç) Zorunlu kayıt ücretleri, 

d) Danışmanlık giderleri, 

e) Eğitim giderleri, 

f) Gözetim giderleri, 

g) Yenileme giderleri, 

ğ) Test/analiz giderleri. 

 

(3) Bu madde kapsamındaki danışmanlık/eğitim giderleri, her bir belge için en fazla 15.000 ABD Doları tutarında desteklenir. 

 

 DESTEKLENEN BELGE VE SERTİFİKALAR LİSTESİ 

 

BİLİŞİM SEKTÖRÜ 

 

· ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATIONS (AQAP) 

· CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI) 

· ISO/IEC 27000 SERİLERİ 

· ISO/IEC 20000 

· ISO/IEC 9126 

· IEEE 1471 

· PROJECTS IN CONTROLLED ENVIRONMENTS 2 (PRINCE2) 

· ISO/IEC 15408 –Common Criteria 

· ISO 9241-151 

· ISO/IEC 19790 & ISO/IEC 24759 

· ISO/IEC 15504 

· ISO/IEC 25051 

· AS9100 

· VB100 

· VB Spam 

· VB Web 

· AV-Test Approved Corporate Endpoint Protection 

· AV-Test Certified 

· Av-Comparatives 

· ICSA Labs 

 

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ 

 

· JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu 

· TEMOS Sertifikaları 

· QHA Trent Akreditasyonu · Accreditation Canada 

· Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI) 

· Sağlık Bakanlığı-Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Belgesi 

· ISO/IEC 27000 SERİLERİ 

· OHSAS 18000 SERİLERİ 

· ISO/IEC 14000 SERİLERİ 

 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 

 

· WASC (Accrediting Commission for Senior Colleges and Universities-Western Association of Schools and Colleges) Akreditasyonu 

· AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) Akreditasyonu 

· EAQUALS (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services) Akreditasyonu 

· MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Akreditasyonu 

· ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) Akreditasyonu 

· NIBS (Network of International Business Schools) Akreditasyonu 

· AHPGS ((Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales) – Accreditation Agency in Health and Social Sciences) Akreditasyonu 

· AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs) Akreditasyonu 

· ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) Akreditasyonu 

· FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) Akreditasyonu 

· ECA( European Consortium for Accreditation in Higher Education) Akreditasyonu 

· ACPE (Accreditation Council for Pharmacy Education) Akreditasyonu 

 

 

 BELGELENDİRME DESTEĞİ 

 

BAŞVURU BELGELERİ 

 

Başvuru dosyasının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. 

 

1. İncelemeci kuruluşu muhatap dilekçe 

 

2. Belgelendirme Desteği Başvuru Formu (EK- 7A) 

3. Belge veya sertifikanın alındığı ve danışmanlık/eğitim hizmetini sunan kuruluşla yapılan sözleşme veya kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesinin örneği 

 

4. Belge veya Sertifika 

5. Akreditasyon Belgesi (Belge, Sertifika’nın alındığı kuruluşun desteğe konu belgeye ilişkin olarak “Akreditasyon Kuruluşu” tarafından akredite edildiğini / onaylandığını / yetkilendirildiğini gösterir belge / çıktı 

 

6. Fatura 

 

7. Banka onaylı ödeme belgesi 

 

8. İncelemeci kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler 

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

· Destek başvuruları, belgenin alınmasını müteakip yapılır. Destek başvurusunun, belgenin düzenlenme tarihinden itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde incelemeci kuruluşa ibraz edilmesi gerekir 

 

· Başvuru Formunun kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 

 

· İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir. 

 

· Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekir. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmez. 

 

· Genelge’nin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla ödemenin; yararlanıcı/işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. 

· Ödemenin, bu kuruluşların ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılması halinde, bahse konu ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının tevsiki ve söz konusu ortaklık/ istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur. 

 

· Yurtdışında düzenlenen banka ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması halinde banka onayı aranmaz. 

 

ISO 14001:2015 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 14001 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?ISO 14001 çevre yönetim sistemi içinde yaşadığımız çevreye, doğaya etkilerimizi ele alan koruma amaçlı yönetim sistemidir.ISO 14001 BELGESIISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ürün ve hizmetlerden oluşan faaliyet alanınızdaki işlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altına alarak çevrenize zarar vermeden katkılar sağlamanız amacıyla geliştirilmiş kalite yönetim standardıdır.Çevreci firma olabilmek amacıyla gayret gösteren firma sayısı her geçen gün artmaktadır. ISO 14001 sadece ticari ve yasal zorunluluklarla değil, sosyal sorumluluk kapsamında da kendisini ispatlamak isteyen kuruluşlara yol gösterir.ISO bu amaçla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulamaya koymuştur. ISO 14001 standardı uygulandığında ticari engellemelere veya yasal mevzuat yapısını sekteye uğratmadan işletmenin çevresel faaliyetlerini düzenler.Çevrenin korunması ve kirlenmesinin engellenmesi ISO 14001 belgesiyle amaçlanan hedeftir.ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Devamı »

bloglar

ISO 14001:2015 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
GMP Belgesi
CE BELGESİ
ISO 14001: 2015 öncesi beş aşamalı çevre yönetim sistemi
BEYSU Büyükşehir kalitesi ile büyüyecek
ISO 27001 Belgelendirme Temel ve Diğer Önemli Standartlar
Kırşehir Aeü'de ISO:27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
İZAYDAŞ, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazandı