Telefon numaranızı bırakın,
ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Adınız Soyadınız :
Telefon Numaranız :
sizi arayalım
CE Belgesi

CE BELGESİ?

 

CE belgesi Avrupa Birliği içinde veya dışında üretilen ürünlerin birlik içinde dolaşımı ve satışı için birliğin kullanımını zorunlu tuttuğu belgedir. Kolayca açıklamak gerekirse ürünlere CE işareti koyarak vize vermektir.

 

 

CE İŞARETİ TAŞIMASI ZORUNLU ÜRÜNLER NELERDİR?

 

CE belgesi Avrupa Birliği tarafından 1985 yılında benimsenen yaklaşım politikası kapsamında hazırlanan yeni yaklaşım talimatları kapsamındaki ürünlerin bu talimatlara uygunluğunu ve gerekli değerlendirilme faaliyetlerinden geçtiği anlamına gelen birlik işaretidir. CE belgesi, ürünün amacına uygun bir şekilde kullanılması halinde güvenli olduğunu gösteren genel bir işarettir. CE işareti kalite işareti gibi düşünülmemelidir. Çünkü CE tüketiciye kalite güvencesi ile sağlanamaz. Güvenli olması ön plandadır. Çoğu kalite işareti isteğe bağlı olmasına karşın CE zorunlu bir işarettir. Ürünün Avrupa birliği teknik mevzuatına ve kriterlerine uygun olduğu anlamına gelir.

CE belgesi bir marka ya da kalite belgesi değildir. CE işareti taşıyan ürünler birlik kurallarına uygundur ve bu pazarda dolaşım özgürlüğüne sahiptir. Pazara sunmak hem Avrupa Birliği ülkeleri tarafından üretilen ürünleri ve Avrupa Birliği başından bu ülkeleri ithal edilen bütün ürünleri kapsamaktadır Bundan dolayı ülkemizdeki ihracatçıları Avrupa Birliği'ne yapacakları ihracatlarda CE belgesi hususuna önem vermeleri gerekmektedir.

CE işareti özellikle son yıllarda Avrupa Birliği’ne giriş süreci kapsamında ülkemiz adına yaşanan olumlu gelişmeler ileriki dönemlerde bazı avantajları beraberinde getirecektir. Bunun için ülkemizin bazı Avrupa Birliği mevzuatlarını uygulayabilmek için üstlendiği sorumluluk ve düzenlemeleri yaptığı takdirde, gerekli yetkiyi alarak kendisinin görevlendirdiği test ve belgelendirme kuruluşlarına CE işareti verme yetkisini kazanmıştır. Bu sayede CE işareti taşıması gereken bir ürünü Avrupa birliği ülkelerine ihraç eden ihracatçılarımızın ve üreticilerimizin satacağı ürünlere CE belgesi almak için ihracat yapacağı Avrupa birliği ülkelerinin belgelendirme ve test kuruluşlarına başvurma zorunluluğu olmayacaktır.

 

 

CE 'NİN AÇILIMI VE KISACA ANLAMI NEDİR?

 

CE işareti kısaca İngilizce ifade olarak anlamı, "Conformite European" kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş ve Türkçe, "Avrupa Standardlarına Uygunluk" manasına gelmektedir.

 

 

CE BELGESİ NEDEN ÖNEMLİDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?

 

Fransızca’da “Avrupa’ya Uygunluk”  (Conformie Europeene) anlamında olan CE belgesi, Avrupa Birliğinin “yeni yaklaşım politikası” kapsamında teknik mevzuata uyum çerçevesinde 1987 yılında yayınlanan “Yeni Yaklaşım Direktifleri” ürünleri için geçerli olan bir işarettir. CE belgesi olan bir ürün, ilgili Avrupa Birliği direktiflerinin temel güvenlik ve sağlık gereksinimlerini yeterli düzeyde karşıladığı kabul edilmektedir. Her talimatta bulunan temel güvenlik ve temel sağlık gereksinimleriyle alakalı zorunlu koşullar bu çerçeveye giren bütün ürünler tarafından karşılanması zorunludur. Özetlemek gerekirse CE belgesini sadece bir kalite işareti olarak görmemek gerekmektedir.

CE işareti ürünün çevreye, insana ve doğaya karşı minimum güvenlik şartlarında olduğunun bir güvencesidir. Bu güvence sayesinde ürün ticari olarak Avrupa’da bir kimlik sahibi olur. Yayınlanan bu talimatlarda ürünün tanımı, olması gerekli minimum güvenlik şartları, taşıdığı mevcut riskler ile değerlendirmeye uygunluk prosedürleri  yer almaktadır. CE belgesi herhangi bir hizmet ya da ürünün, Avrupa birliği standartlarına ve mevzuatına uygun olduğunu belirten bir işarettir.

 

CE BELGESİ NE İŞE YARAR?E YARAR?

 

CE belgesi  Avrupa kalite belgesidir. Avrupa’nın ithal ettiği ürünlerin sağlığa zararlı olup  olmadığı, kaliteye uygun olup olmadığının belgesidir. Avrupa pazarında ürünün yer almasını sağlar diyebiliriz.

 

 

CE BELGESİ NİÇİN GEREKLİDİR?

 

Avrupa Birliği, yaşanan bazı zorluklardan dolayı kendisine yeni standardizasyon politikası benimsemiştir. Bu zorlukların başında her Avrupa Birliği’ne üye ülkenin kendi ülkelerinde uyguladığı birbirinden farklı standartların olmasıydı. Avrupa Birliği kendi bünyesinde ürettiği ürünleri birlik dışında ve içinde standartlaştırmak bununla birlikte birliğe ithal ettiği ürünleride kendi standartında tutmak için CE standartını getirdi. Genel olarak bu kriterler ürünün çevreye, insan ve hayvan sağlığına, güvenliğine zarar vermemesi ve tüketicinin korunmasına dayanmaktadır. Ürünün kalitesini belirleyen ayrıntılı teknik koşullar ise Avrupa Birliği standardizasyon kuruluşları CEN ve CENELEC firmaları tarafından belirlenmektedir.

Avrupa birliğine ihraç edilecek bütün ürünlerin üzerinde CE belgesi bulunması zorunludur. Bu durum bizim için de oldukça önemlidir. Çünkü ülkemiz Avrupa birliği üyesi olmadığı halde bu ülkeler ile çok geniş bir ticaret ağına sahiptir. Avrupa pazarına girecek bütün işletmelerimiz için bu sektörde kalarak rekabet edebilmek açısında CE belgesi şartlarına uyum gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. Üretici firmalara bu işaretleri almaları için ürünün özelliğine bağlı olarak bazı nitelikler verilmiştir. Düşük riskli ürünleri güvenlik standartlarına uyguluğu üreticinin kendisi tarafından test edilebilir. Bu ürünlere uygunluk belgesi verilerek piyasaya sürülebilmektedir. Yüksek riskli ürünler ise mutlaka Avrupa Birliği tarafından tanınan ve Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayımlanmış yetkili kuruluşlar tarafından test edilip belge verilmelidir.

 

HER ÜRÜN İÇİN CE BAŞVURUSU GEREKLİ Mİ?

 

Üretici Avrupa Birliği tarafından Onaylanmış herhangi bir kuruluşa başvurmadan da ürünlere CE işareti yerleştirilebildiği durumlar vardır. Bunun için üreticiler her ürün ile alakalı ilgili talimatları dikkatli bir şekilde okumalı bu çerçevede ürettikleri ürünlerle alakalı incelemeleri ve gerekli raporu hazırlayarak bu ürünü yürürlüğe koyacak kamu kuruluşuna sunmalıdır.

 

CE İŞARETİ TAŞIMASI ZORUNLU ÜRÜNLER NELERDİR?

 

Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan bütün ürünlerde CE belgesi bulunmalıdır. Aşağıdaki listede CE işareti taşıması zorunlu ürünler sınıf listesi belirtilmiştir. Avrupa birliği ülkelerine yapılan ürün ihracatlarında 23 adet CE uygunluk işareti bulundurması zorunlu olan ürün kategorileri bulunmaktadır. Bu uygunluk işaretlerinin ne olduğu ve hangi sorumlu kuruluşlardan alındığı ise şöyledir:

1. Açık havada kullanılan ekipmandan  çevreye yayılan gürültü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2. Alçak Gerilim Cihazları Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

3. Asansörler Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

4. Basınçlı  kaplar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

5. Basit Basınçlı Kaplar Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

6. Dondurucular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

7. Elektromanyetik  uyumluluk Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

8. Florsan  lambalarda enerji etkinliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

9. Gaz yakan aletler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

10. Makineler Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

11. Otomatik olmayan tartı aletleri Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

12. Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar Sanayi ve  Ticaret Bakanlığı

13. Sıcak  su kazanları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

14. Sivil kullanım için patlayıcılar Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

15. Yolcu taşıma amaçlı kablo  üzerinde hareket eden araçlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

16. In vitro tıbbi tanı cihazları Sağlık  Bakanlığı

17. Oyuncaklar Sağlık Bakanlığı

18. Tıbbi  cihazlar Sağlık Bakanlığı

19. Vücuda  yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar Sağlık Bakanlığı

20. Gezi amaçlı  tekneler Denizcilik Müsteşarlığı

21. İnşaat malzemeleri Bayındırlık  ve İskan Bakanlığı

22. Kişisel korunma donanımları Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı

23. Radyo ve telekomünikasyon terminal  cihazları Telekomünikasyon Kurumu

 

 

ISO 14001:2015 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 14001 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?ISO 14001 çevre yönetim sistemi içinde yaşadığımız çevreye, doğaya etkilerimizi ele alan koruma amaçlı yönetim sistemidir.ISO 14001 BELGESIISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ürün ve hizmetlerden oluşan faaliyet alanınızdaki işlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altına alarak çevrenize zarar vermeden katkılar sağlamanız amacıyla geliştirilmiş kalite yönetim standardıdır.Çevreci firma olabilmek amacıyla gayret gösteren firma sayısı her geçen gün artmaktadır. ISO 14001 sadece ticari ve yasal zorunluluklarla değil, sosyal sorumluluk kapsamında da kendisini ispatlamak isteyen kuruluşlara yol gösterir.ISO bu amaçla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulamaya koymuştur. ISO 14001 standardı uygulandığında ticari engellemelere veya yasal mevzuat yapısını sekteye uğratmadan işletmenin çevresel faaliyetlerini düzenler.Çevrenin korunması ve kirlenmesinin engellenmesi ISO 14001 belgesiyle amaçlanan hedeftir.ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Devamı »

bloglar

ISO 14001:2015 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
GMP Belgesi
CE BELGESİ
ISO 14001: 2015 öncesi beş aşamalı çevre yönetim sistemi
BEYSU Büyükşehir kalitesi ile büyüyecek
ISO 27001 Belgelendirme Temel ve Diğer Önemli Standartlar
Kırşehir Aeü'de ISO:27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
İZAYDAŞ, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazandı